Cennik 2014/2015

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem
 

Rodzaj Karnetu

Normalny Ulgowy
1 godzina 30 25
2 godziny 35 30
3 godziny 40 35
4 godziny 50 45
Studencki 18-22 40
1 PRZEJAZD 8 7
10 PRZEJAZDÓW 65
1-DNIOWY 80 70
2-DNIOWY 150 130
3-DNIOWY 210 180
4-DNIOWY 270 230
5-DNIOWY 320 270
6-DNIOWY 360 300
7-DNIOWY 400 330
SEZONOWY 1499
WYCIĄG TALERZYKOWY 1h 10.00 - 18.00 12
WYCIĄG TALERZYKOWY 4h 10.00 - 18.00 25

KAUCJA ZA KARTĘ : 10zł

 Ceny podane w PLN

Karnety ulgowe obwiązują dla dzieci do lat 12 i emerytów powyżej 60 roku życia.

Karnety studenckie wyłącznie za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.

Pojedyncze wyjazdy nie podlegają zwrotowi.

Stacja codziennie czynna 8.00 - 22.00

W godzinach 16:00 - 18:00 jest organizowana przerwa na ratrakowanie stoku

Dyrekcja SN Śnieżnica dopuszcza sytuację zanichania przeprowadzenia ratrakowania stoku podczas
popołudniowej przerwy technicznej w przypadku nie pozwalających na to warunków atmosferycznych,
a w szczególności wysokich temperatur dodatnich oraz opadów deszczu. Powyższa sytuacja nie powoduje
odwołania przerwy technicznej i nie uprawnia klientów do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych,
gdyż jest zależna jedynie od czynników atmosferycznych.

Zobacz również

Aktualności

Cennik

Kontakt